Om licensläkemedel

Om licensläkemedel

Det är vanligt att försörjningskedjan av stora multinationella tillverkare skapar ett gap i marknaden vilket leder till att försörjning inte alltid räcker till det behov som finns. Detta resulterar i restsituationer. AtrimusRX ägnar sig åt att anskaffa och distribuera läkemedel i god tid till patienter i behov. Vår logistik är utvecklad att prioritera att processen sker enkelt, säkert och enligt noggrann följsamhet.

Ibland kan behov av särskilda behandlingar av specifika patienter tvinga oss i situationer där vi måste uppfylla fysiskt omöjliga krav. Akut försörjning sker t.ex. när ett specifikt behov av ett läkemedel inom en akut tidsgräns är efterfrågad i Danmark, men läkemedlet befinner sig i USA som kräver en transporttid på 16–24 timmar. Vi eftersträvar snabb service som alltid är följsam med de GDP- kraven som ställs för att säkerställa god kvalité på produkterna. Det ger oss en oerhörd glädje att ha varit med och gett en extra stor ansträngning för att förse livräddande läkemedel till patienter i behov så snabbt som mänskligt möjligt.